NEARLY ZERO
ENERGY BUILDINGS

Praxe nulových staveb podle nové legislativy

nZEB WEBINÁŘE

Nová legislativa, nová pravidla.
Kdo se v tom vyzná? My ano.

Vyhláška č.264/2020 Sb. od roku 2022 zásadně zpřísňuje požadavky na výstavbu všech nových budov. Od 1. 9. 2020 již platí energetický standard tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou – nZEB, z anglického „nearly zero-energy buildings.

Je kladen důraz na rovnováhu tří základních pilířů – udržitelnou architekturu + účinné technologie + využití dostupných obnovitelných zdrojů.

Pojďte se naučit stavět podle nové legislativy!
Podmínky budou časem ještě přísnější: Vývoj míří od domů s co nejnižší (až nulovou) spotřebou k domům, které budou vyrábět energii navíc. Připravte se. Kdo ví, jak s tím pracovat, nemá se čeho bát.

Umíme navrhovat domy lépe
- a přitom levně

Z naší praxe víme, že to jde. Když se chce.

Efektivní rozpočet

Víme, jak navrhovat a stavět ve vyšším standardu za stejné nebo jen o trochu navýšené rozpočty

Dlouholeté know-how

Sdílíme know-how, které sahá k počátkům výstavby nízkoenergetických domů u nás

Tisíce zkušeností

Ve spolupráci s našimi partnery máme za sebou tisíce realizovaných staveb

Tým zkušených odborníků

Ing. Tomáš Vanický

Energetický auditor č. MPO 0274

Ing. Michal Čejka

Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.264/2020 Sb.

Ing. Jiří Cihlář

Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.264/2020 Sb., energetický auditor č. MPO 0997

Naučíme vás to. Stačí se přihlásit.

Naším cílem je spojit architekta nebo projektanta, energetika a investora v jeden tým.
Jen tak vznikne optimální řešení. Principy nZEB vás naučíme za jeden den.

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE

Termíny

15.06. 2021

Program

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie –nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).


Na webináři se seznámíte s novými zásadními změnami požadavků na energetickou náročnost budov, které mají rozsáhlý dopad do současného způsobu navrhování budov jak z pohledu architekta, tak z pohledu stavebního i technologického specialisty. Novela vyhlášky č.264/2020 Sb. v kontextu stavební praxe se zaměřením na výstavbu nových budov.


Webinář se koná od 10:00 do 12:00 hod. Je veden zkušeným lektorem Ing. Michalem Čejkou / Ing. Tomášem Mansbartem.990 Kč

Webinář je určen především projektantům a architektům.

  • Zorientujete se v problematice
  • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
  • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
  • Získáte v praxi využitelné znalosti
  • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
  • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program webináře (2 hod.):

  • Rozbor aktuálně platných požadavků na novostavby (nZEB 
  • Přehled a rozbor požadavků na výstavbu nových budov po 1. 1. 2022  
  • Uvedení legislativních změn do kontextu  
  • Případová studie – rodinný a bytový dům, ukázky možných řešení  
Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%. Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. Vzdělávací kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA.

3 důvody, proč absolvovat náš kurz:

ZAMĚŘENÍ NA PRAXI

Jde nám o to, abyste informace uměli prakticky aplikovat

ODBORNÍ LEKTOŘI

Naši lektoři patří k předním
odborníkům v oboru

INTERAKTIVNÍ DÍLNA

Zapojíme vás do programu
a pracovat budeme společně