NEARLY ZERO
ENERGY BUILDINGS

Praxe nulových staveb podle nové legislativy

nZEB WEBINÁŘE

Nová legislativa, nová pravidla.
Kdo se v tom vyzná? My ano.

Od začátku roku 2020 se musí stavět již jen tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou – nZEB, z anglického „nearly zero-energy buildings“ (zákon č. 406/2000 Sb.).

Mění se také způsob hodnocení energetické náročnosti budov (novelizace vyhlášky č.78/2013 Sb.).

Pojďte se naučit stavět podle nové legislativy!
Podmínky budou časem ještě přísnější: Vývoj míří od domů s co nejnižší (až nulovou) spotřebou k domům, které budou vyrábět energii navíc. Připravte se. Kdo ví, jak s tím pracovat, nemá se čeho bát.

Umíme navrhovat domy lépe
- a přitom levně

Z naší praxe víme, že to jde. Když se chce.

Efektivní rozpočet

Víme, jak navrhovat a stavět ve vyšším standardu za stejné nebo jen o trochu navýšené rozpočty

Dlouholeté know-how

Sdílíme know-how, které sahá k počátkům výstavby nízkoenergetických domů u nás

Tisíce zkušeností

Ve spolupráci s našimi partnery máme za sebou tisíce realizovaných staveb

Tým zkušených odborníků

Ing. Tomáš Vanický

Energetický auditor č. MPO 0274

Ing. Michal Čejka

Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.78/2013 Sb.

Ing. Jiří Cihlář

Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.78/2013 Sb., energetický auditor č. MPO 0997

Naučíme vás to. Stačí se přihlásit.

Naším cílem je spojit architekta nebo projektanta, energetika a investora v jeden tým.
Jen tak vznikne optimální řešení. Principy nZEB vás naučíme za jeden den.

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE

Termíny

19.01. 2021

Program

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie –nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).


Na webináři se seznámíte s aktuálně platnými požadavky na novostavby, se změnami vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, uvedením legislativních změn do kontextu včetně případové studie.


Webinář se koná od 10:00 do 12:00 hod. Je veden zkušeným lektorem Ing. Michalem Čejkou.990 Kč

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program webináře (2 hod.):

 • Rozbor aktuálně platných požadavků na novostavby (nZEB 
 • Přehled a rozbor požadavků na výstavbu nových budov po 1. 1. 2022  
 • Uvedení legislativních změn do kontextu  
 • Případová studie – rodinný a bytový dům, ukázky možných řešení  
Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%. Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. Vzdělávací kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA.

Termíny

16.02. 2021

Program

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie –nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).


Na webináři se seznámíte s aktuálně platnými požadavky na novostavby, se změnami vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, uvedením legislativních změn do kontextu včetně případové studie.


Webinář se koná od 10:00 do 12:00 hod. Je veden zkušeným lektorem Ing. Michalem Čejkou.990 Kč

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program webináře (2 hod.):

 • Rozbor aktuálně platných požadavků na novostavby (nZEB 
 • Přehled a rozbor požadavků na výstavbu nových budov po 1. 1. 2022  
 • Uvedení legislativních změn do kontextu  
 • Případová studie – rodinný a bytový dům, ukázky možných řešení  
Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%. Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. Vzdělávací kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA.

Termíny

16.03. 2021

Program

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie –nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).


Na webináři se seznámíte s aktuálně platnými požadavky na novostavby, se změnami vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, uvedením legislativních změn do kontextu včetně případové studie.


Webinář se koná od 10:00 do 12:00 hod. Je veden zkušeným lektorem Ing. Michalem Čejkou.990 Kč

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program webináře (2 hod.):

 • Rozbor aktuálně platných požadavků na novostavby (nZEB 
 • Přehled a rozbor požadavků na výstavbu nových budov po 1. 1. 2022  
 • Uvedení legislativních změn do kontextu  
 • Případová studie – rodinný a bytový dům, ukázky možných řešení  
Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%. Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. Vzdělávací kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA.

Termíny

25.03. 2021

Program

Webinář se vyváženě věnuje teorii, změnám vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov a zároveň se dostatečně zabývá praktickými a energicko-ekonomickými řešeními.


Na webináři se seznámíte se změnou požadavků na výstavbu nových budov, které vstoupí v platnost v roce 2022, novým přístupem k navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie – nZEB. Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady. A získáte znalosti využitelné v praxi.


Webinář se koná od 8:30 do 15:30 hod. Je veden zkušeným lektorem Ing. Michalem Čejkou.2 200 Kč

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program webináře (6 hod):

 • Základní přehled změn vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov
 • Návrh budov s téměř nulovou spotřebou energie dnes a po 1. 1. 2022 (případová studie)
 • Desatero – základní pravidla efektivního návrhu budov nZEB (ukázky řešení)
 • Energetická optimalizace rodinného domu v praxi (odborně vedený workshop)
 • Vyhodnocení dopadu na energetickou náročnost budovy a výši investičních nákladů
Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%. Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. Vzdělávací kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA.

Termíny

20.04. 2021

Program

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie –nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).


Na webináři se seznámíte s aktuálně platnými požadavky na novostavby, se změnami vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, uvedením legislativních změn do kontextu včetně případové studie.


Webinář se koná od 10:00 do 12:00 hod. Je veden zkušeným lektorem Ing. Michalem Čejkou.990 Kč

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program webináře (2 hod.):

 • Rozbor aktuálně platných požadavků na novostavby (nZEB 
 • Přehled a rozbor požadavků na výstavbu nových budov po 1. 1. 2022  
 • Uvedení legislativních změn do kontextu  
 • Případová studie – rodinný a bytový dům, ukázky možných řešení  
Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%. Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. Vzdělávací kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA.

Termíny

18.05. 2021

Program

Webinář se vyváženě věnuje teorii, změnám vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov a zároveň se dostatečně zabývá praktickými a energicko-ekonomickými řešeními.


Na webináři se seznámíte se změnou požadavků na výstavbu nových budov, které vstoupí v platnost v roce 2022, novým přístupem k navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie – nZEB. Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady. A získáte znalosti využitelné v praxi.


Webinář se koná od 8:30 do 15:30 hod. Je veden zkušeným lektorem Ing. Michalem Čejkou.2 200 Kč

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program webináře (6 hod):

 • Základní přehled změn vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov
 • Návrh budov s téměř nulovou spotřebou energie dnes a po 1. 1. 2022 (případová studie)
 • Desatero – základní pravidla efektivního návrhu budov nZEB (ukázky řešení)
 • Energetická optimalizace rodinného domu v praxi (odborně vedený workshop)
 • Vyhodnocení dopadu na energetickou náročnost budovy a výši investičních nákladů
Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%. Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. Vzdělávací kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA.

Termíny

15.06. 2021

Program

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie –nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).


Na webináři se seznámíte s aktuálně platnými požadavky na novostavby, se změnami vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, uvedením legislativních změn do kontextu včetně případové studie.


Webinář se koná od 10:00 do 12:00 hod. Je veden zkušeným lektorem Ing. Michalem Čejkou.990 Kč

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program webináře (2 hod.):

 • Rozbor aktuálně platných požadavků na novostavby (nZEB 
 • Přehled a rozbor požadavků na výstavbu nových budov po 1. 1. 2022  
 • Uvedení legislativních změn do kontextu  
 • Případová studie – rodinný a bytový dům, ukázky možných řešení  
Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%. Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. Vzdělávací kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA.

3 důvody, proč absolvovat náš kurz:

ZAMĚŘENÍ NA PRAXI

Jde nám o to, abyste informace uměli prakticky aplikovat

ODBORNÍ LEKTOŘI

Naši lektoři patří k předním
odborníkům v oboru

INTERAKTIVNÍ DÍLNA

Zapojíme vás do programu
a pracovat budeme společně